Rize Endüstriyel temizlik

Rize Endüstriyel temizlik

Rize Endüstriyel temizlik ürünleri sektörünün kuruluş dönemi 1960’lı yıllara kadar gider. Bu yıllarda Sheraton, İstanbul Intercontinental, Hilton otellerinin açılışlarıyla birlikte endüstriyel anlamda temizlik piyasasına ihtiyaç doğmuştur. 1983 senesinde ise kamu idarelerinin ihtiyaç hizmetlerinde özel sektöre açılabilmesinin yolu açıldı. Bu seneden sonra yabancı menşeli temizlik ürünlerin girişi de artmaya başladı. Kamu idarelerinin yanı sıra özel teşebbüsün de hızlanmasıyla birlikte özel sektörde endüstriyel temizlik firmalarının yeri büyümüştür. Bu koşullar altında gelişen endüstriyel temizlik sektörü 2000 yılı sonrası daha da farklı bir evreye girmiştir.

Yabancı temizlik firmaların küresel boyutta ülkeye doğrudan yabancı yatırımını artırması, sektördeki hareketliliği daha da hızlandırmıştır. Ayrıca yabancı firmaların özel sektördeki yerli temizlik firmalarıyla birleşme çalışmaları görülmüştür. Emlak sektörünün de büyüme evresine girmesi, sektöre biraz daha canlılık kazandırmıştır. Son 10 senede ülke ekonomisinin dinamik sektörü olan inşat piyasasının oluşturduğu ofis konutlarının hızla çoğalması, endüstriyel temizlik sektörünün çok hızlı büyümesinde lokomotif görevi görmüştür.

Rize Endüstriyel temizlik kar marjları

2009 senesinde gerçekleşen küresel ekonomik krizin sarsıntısı endüstriyel temizlik kar marjlarına da yansımıştır. Oluşan rekabetin sonucunda önceki dönemden kalan yüksek kar marjlarından aşağı doğru bir iniş söz konusu olmuştur. Batı standartlarında gelişen fındıklı temizlik sektöründeki önemli bir sorun ise iş gücündeki nitelik sorunudur. Sektörel büyümeye paralel bir biçimde iş gücünde kalite artışı sağlanamamıştır.

Rize Endüstriyel temizlik ihaleleri

Devlet ihalelerinde rastlanan en ucuz teklif verme mücadelesi sonucunda iş gücündeki vasıf niteliği de düşmüştür. İşverenler daha ucuza iş yaparak kar marjının korunmasını gözettiğinden ne yapılan işte ne de iş gücünün niteliğinde bir verim sağlanabilmiştir. Sektörün önündeki en büyük engellerden biri iş gücü niteliğinin artırılmasıdır. Rize Endüstriyel temizlik ve buna yönelik kalite artırma politikası izlemek gerekiyor. Sürekli asgari ücretin tercih edilmesi de iş gücü açısından sorun olmaya devam etmektedir.

Şirket evlilikleriyle de güçlenen sektörün, mevcut sorunlara rağmen geleceğe projeksiyon çizildiğinde olumlu bir tablo çıkarması da söz konusudur. Aylık 2 milyar TL ciroyu aşan işlem hacmi ile gelecek vadeden bir sektördür. Mevcut iş gücü sayısı ise 1 milyon civarındadır. Sektörün gelişimi açısından Kamu İhale Kanununun da temizlik piyasasının dikkate alınacağı bir yapıya kavuşması da yararlı olacaktır.